San Polo - Sveti Polo hrvatski   |   italiano   |   english  

SVETI POLO - SAN POLO, 52210 Rovinj, Carera 92   ***   tel: ++385 (0)52 842 270, fax: ++385 (0)52 842 272   ***   e-mail: sanpolo@sanpolo.hr
TELEKOMUNIKACIJE
ELEKTROINSTALACIJE
TELEBOUTIQUE
 • Projektiranje
 • Nadzor
 • Izvođenje
 • Održavanje
 • Savjetodavne usluge
  Područje rada:
  • Fiber optic solutions
  • Strukturna kabliranja
  • Kućne telefonske centrale
  • Telekomunikacijske mreže - bakar
  • Telekomunikacijske mreže - svijetlovodni kabeli
  • WLAN
  • Bazne postaje mobilnih operatera
  • Mjerenja

 • Projektiranje
 • Nadzor
 • Savjetodavne usluge
  Područje rada:
  • Elektroinstalacije stambeno/poslovnih objekata
  • Javna rasvjeta
  • Rasvjeta - simulacija

 • Prodaja telefonskih aparata - fiksni, DECT
 • Prodaja telefaks uređaja
 • Prodaja mobilnih telefona (Nokia, Sony-Ericsson, Motorola, Samsung, LG)
 • Prodaja HT, T-Com usluga (ugovaranje fiksnih telefonskih priključaka, kategorije, itd ...)
 • Prodaja HT, T-Mobile usluga (ugovaranje priključaka, mobilnih aparata, simpa, kategorije, itd ...)
 • Prodaja kućnih telefonskih centrala

REFERENCE
CEL ART web development studio